Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Δελτία Τύπου
 
13/05/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
05/03/2024 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Απρίλιος 2024
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
29/02/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
28/03/2023 Πρόσκληση στην 22η Τακτική Γενική Συνέλευση
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
14/03/2023 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΔΑΚ
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
27/02/2023 Financial Risk Measurement and Monitoring Services
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
29/11/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
14/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
14/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
14/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
14/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
14/11/2022 Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
06/06/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο
  Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ ΑΟ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία της, προτί- θεται να αναθέσει σε δικηγόρο εντολή για θέματα σχετικά με την υποστήριξη του έργου της.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
18/03/2022 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
16/03/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες financial risk measurement, monitoring and regulatory report
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
08/03/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
26/06/2020 AEΔΑΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Νομικές Υπηρεσιες 2020
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
09/03/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020 ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
24/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FINANCIAL RISK MEASUREMENT, MONITORING and REGULATORY REPORT
   Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών ιδρύθηκε με την Κ2-11870/21.09.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Βασικό αντικείμενο της εταιρείας, είναι η ενεργητική διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις διατάξεις περί σύστασης και λειτουργίας Ανώνυμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ν.1902/90, Ν.2076/92 (άρθρο 35) περί ίδρυσης ΑΕΔΑΚ από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ν.2679/99, Υπ. Απόφαση  78548/Β/105/92, Ν.3283/2004, Ν. 3586/2007).
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
01/04/2019 Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
04/02/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Νομικές Υπηρεσίες
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
18/09/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Financial Risk Measurement and Monitoring Services
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
14/11/2017 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  Ολοκληρώθηκαν οι δύο (2) διαγωνισμοί για την επιλογή διαχειριστών για την εξωτερική διαχείριση των Ενεργητικών των δύο (2) Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
13/10/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
11/09/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Νομικές Υπηρεσίες
  Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ ΑΟ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρρυθμη λειτουργία της, προτί- θεται να αναθέσει σε δικηγόρο εντολή για θέματα σχετικά με την υποστήριξη του έργου της.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
01/09/2017 Β΄ΦΑΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΙΚΤΟΥ
  Οι πέντε (5) προκρινόμενοι μπορούν από την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης για την Β’ Φάση του Διαγωνισμού του ΜΙΚΤΟΥ Αμοιβαίου της ΑΕΔΑΚ Α.Ο.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
01/09/2017 Β΄ΦΑΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ
  Οι πέντε (5) προκρινόμενοι μπορούν από την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης για την Β’ Φάση του Διαγωνισμού του Ομολογιακού Αμοιβαίου της ΑΕΔΑΚ Α.Ο.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
04/07/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόσληψη Εξωτερικού Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ασφαλιστικών Οργανισμών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 950,000€ με ΦΠΑ.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
04/07/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ
  Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόσληψη Εξωτερικού Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Ομολογιακού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 450,000€ με ΦΠΑ.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
06/11/2014 Η Α.Ε.Δ.Α.Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών ολοκλήρωσε επιτυχώς τους δύο (2) Διαγωνισμούς
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών ολοκλήρωσε επιτυχώς τους δύο (2) Διαγωνισμούς για την εξωτερική διαχείριση του Ενεργητικού Των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
09/07/2014 Β΄ φάση διαγωνισμού του Μικτού Αμοιβαίου
   Οι πέντε (5) προκρινόμενοι μπορούν από την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης για την Β’ Φάση του Διαγωνισμού του Μικτού Αμοιβαίου της ΑΕΔΑΚ Α.Ο.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
05/06/2014 Πρόσκληση ΓΣ 2014
   
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
08/04/2014 Β΄Φάση – Υποβολή Προσφορών
   Οι πέντε (5) προκρινόμενοι μπορούν από την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης για την Β’ Φάση του Διαγωνισμού του Ομολογιακού Αμοιβαίου της ΑΕΔΑΚ Α.Ο.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
04/04/2014 Περίληψη όρων Κλειστού Διεθνή Διαγωνισμού
  Αντικείμενο Διαγωνισμού είναι η  Πρόσληψη Εξωτερικού Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών. Ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 600.000-800.000€.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
07/01/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 

Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών κοινοποιεί την παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Α΄ φάση της διαδικασίας για το έργο με τίτλο «Πρόσληψη Εξωτερικού Συμβούλου/Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών» έως την 24η  Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.
Αντίστοιχα,
παράταση της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Α΄ φάση της διαδικασίας δίδεται έως την 24η  Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ. και για το έργο με τίτλο «Πρόσληψη Εξωτερικού Συμβούλου/Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Ομολογιακού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών».

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
04/12/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ
  Πρόσληψη Εξωτερικού Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
04/12/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ
  Πρόσληψη Εξωτερικού Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Ομολογιακού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
18/02/2013 Οι Financial Times για την ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
  Άρθο στην ηλεκτρονική έκδοση των Financial TImes για την επιτυχημένη πορεία της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
01/02/2013 To Investment & Pension Europe για το HPMF
  A "huge bet" on Greek government bonds has seen a fund for pension schemes in Greece almost double assets under management (AUM) in around six months.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
21/01/2013 ΑΕΔΑΚ Ταμείων: Ανέλπιστα κέρδη έφεραν τα ομόλογα
 

Άρθρο από την εφημερίδα "Η Ναυτεμπορική".
Ανέλπιστα κέρδη με υπεραξίες 240 εκατ. ευρώ στο β' εξάμηνο του 2012 έφεραν τα ομόλογα.

Κατά καιρούς, μνημονεύονται οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οι οποίοι, ρισκάροντας στην αγορά ελληνικών ομολόγων, κατάφεραν να αποκομίσουν σημαντικές υπεραξίες. Ομως ανάμεσα στους Ελληνες θεσμικούς υπάρχει ένα σημαντικό παράδειγμα, το οποίο πέτυχε απόδοση 72% ή αλλιώς κέρδη 176,9 εκατ. και μάλιστα εξασφαλίζοντας υπεραξίες για το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο.

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
17/03/2011 Παράταση Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών
 

Παρατείνεται έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών.

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
09/03/2011 Πρόσκληση για παροχή νομικών υπηρεσιών
  Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών αναζητά Εξωτερικό Συνεργάτη Δικηγόρο – Νομικό Γραφείο για παροχή νομικών συμβούλων κατ’ αποκοπή.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
27/10/2010 Συμμετοχή στο China Investors Summit 2010
 

Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος συμμετείχε στο China Investors Summit 2010 που διοργανώθηκε στο Πεκίνο στις 25-26 Οκτωβρίου 2010.
Διαβάστε περισσότερα στο site της διοργάνωσης

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
29/03/2010 Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού
  Η Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποφάσισε την Διενέργεια Διαγωνισμού για την πρόσληψη Διαχειριστή/ών για το Ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος – Ομολογιακό Εσωτερικού».
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
29/03/2010 Προσάρτημα Προκήρυξης
  Τεχνικό Δελτίο
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
29/03/2010 Διακήρυξη Κλειστής Διαδικασίας
  Η Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με κλειστή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:
«Πρόσληψη Διαχειριστή για το Ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος – Ομολογιακό Εσωτερικού».
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
15/03/2010 Ανάδειξη κ. Κυριακόπουλου ώς (αναπληρ.) μέλους του ΔΣ της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών
  Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης για την εκλογή 5 μελών του νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
03/01/2010 Στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα το προσχέδιο του προγράμματος σταθερότητας
  Κρίσιμη περίοδος για την ελληνική οικονομία ξεκινά από τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, ημέρα που η χώρα καταθέτει στις Βρυξέλλες το προσχέδιο του επικαιροποιημένου προγράμματος σταθερότητας. Για άλλη μια φορά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βεβαιώνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα-σοκ, τύπου Ιρλανδίας.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο Mega ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να λάβει μέτρα που μπορεί να προκαλέσουν σοκ στην αγορά, όπως αυτά που έλαβε η Ιρλανδία, παρά τις πιέσεις της Κομισιόν.

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
17/11/2009 Ο κύβος ερρίφθη για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων
  Η αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ξεκίνησε και τις επόμενες εβδομάδες στο υπουργείο Οικονομικών θα αρχίσει η διαδικασία συλλογής στοιχείων από τις εφορίες, αλλά και από την αγορά για να διαπιστωθεί το ποσοστό απόκλισης των πραγματικών τιμών από τις αντικειμενικές τιμές.

Όπως αναφέρει Το Βήμα της Κυριακής, σε περιοχές όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοραίων τιμών και αντικειμενικών θα υπάρξει και η μεγαλύτερη αύξηση, ενώ σε άλλες όπου τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται πτώση τιμών το ποσοστό αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών θα κυμανθεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.

  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
   
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
13/05/2024 Δελτίο τύπου // ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ..
05/03/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση Γενικής..
29/02/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση εκδήλωσης..