Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Χαρτοφυλάκιο & Αποδόσεις
Ημερήσια Αποτίμηση
     
 
Πέμπτη 25/02/2021
Τετάρτη 24/02/2021
Ενεργητικό 1.029.209.766,65 1.027.057.414,00
Μερίδια 142.038.299,48 142.038.299,48
Καθαρή Τιμή
7,2460 7,2308
Τιμή Διάθεσης
7,2460 7,2308
Τιμή Εξαγοράς
7,2460 7,2308
     
Αποδόσεις
   
Μεταβολή από αρχή έτους
-3,23 % -3,43 %
Μεταβολή από προηγούμενη
0,21 % -0,38 %

Αποδόσεις
 
 
2006 2007 2008
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
13,55% 9,40% -22,67%
 
 
 
2005 2006 2007
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
18,21% 13,55% 9,40%
 
 
2002 2003 2004
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,51% 11,94% 10,88%
  
 
Ποσοστιαία Σύνθεση Χαρτοφυλακίων

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2007
ΜΕΤΟΧΕΣ
37,18%
ΟΜΟΛΟΓΑ
41,50%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
20,36%
 
99,04%
  
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2006
ΜΕΤΟΧΕΣ
45,25%
ΟΜΟΛΟΓΑ
42,09%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
11,83%
 
99,17%
 
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2005
ΜΕΤΟΧΕΣ
46,31%
ΟΜΟΛΟΓΑ
40,64%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
12,19%
 
99,15%
 
 
 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2004
ΜΕΤΟΧΕΣ
44,45%
ΟΜΟΛΟΓΑ
42,78%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
12,77%
 
100,00%