Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Χαρτοφυλάκιο & Αποδόσεις
Ημερήσια Αποτίμηση
     
 
Τετάρτη 29/11/2023
Τρίτη 28/11/2023
Ενεργητικό 1.347.458.988,91 1.341.618.278,47
Μερίδια 142.038.299,48 142.038.299,48
Καθαρή Τιμή
9,4866 9,4455
Τιμή Διάθεσης
9,4866 9,4455
Τιμή Εξαγοράς
9,4866 9,4455
     
Αποδόσεις
   
Μεταβολή από αρχή έτους
22,71 % 22,18 %
Μεταβολή από προηγούμενη
0,44 % 0,12 %

Αποδόσεις
 
 
2006 2007 2008
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
13,55% 9,40% -22,67%
 
 
 
2005 2006 2007
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
18,21% 13,55% 9,40%
 
 
2002 2003 2004
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1,51% 11,94% 10,88%
  
 
Ποσοστιαία Σύνθεση Χαρτοφυλακίων

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2007
ΜΕΤΟΧΕΣ
37,18%
ΟΜΟΛΟΓΑ
41,50%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
20,36%
 
99,04%
  
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2006
ΜΕΤΟΧΕΣ
45,25%
ΟΜΟΛΟΓΑ
42,09%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
11,83%
 
99,17%
 
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2005
ΜΕΤΟΧΕΣ
46,31%
ΟΜΟΛΟΓΑ
40,64%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
12,19%
 
99,15%
 
 
 Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2004
ΜΕΤΟΧΕΣ
44,45%
ΟΜΟΛΟΓΑ
42,78%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
12,77%
 
100,00%