Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 
Χαρτοφυλάκιο & Αποδόσεις
Ημερήσια Αποτίμηση
     
 
Παρασκευή 11/01/2013
Τετάρτη 09/01/2013
Ενεργητικό 168.061.949,44 170.332.484,69
Μερίδια 107.941.823,29 107.941.823,29
Καθαρή Τιμή
1,5570 1,5780
Τιμή Διάθεσης
1,5570 1,5780
Τιμή Εξαγοράς
1,5570 1,5780
     
Αποδόσεις
   
Μεταβολή από αρχή έτους
1,74 % 3,11 %
Μεταβολή από προηγούμενη
-1,33 % -0,04 %

Αποδόσεις
 
 
2006
2007
2008
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1,15% 1,97% -2.89%
 
 
 
2005
2006
2007
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4,98% 1,15% 1,97%
 
 
2002
2003
2004
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - 0,77%
(08/08/2003 - 31/12/2003)
6,78%Ποσοστιαία Σύνθεση Χαρτοφυλακίων

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2007
ΜΕΤΟΧΕΣ
4,57%
ΟΜΟΛΟΓΑ
83,59%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
10,64%
 
98,80%
 
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2006
ΜΕΤΟΧΕΣ
4,20%
ΟΜΟΛΟΓΑ
86,24%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
8,31%
 
98,75%
 
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2005
ΜΕΤΟΧΕΣ
5,74%
ΟΜΟΛΟΓΑ
86,61%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
6,54%
 
98,89%
 
 
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 31/12/2004
ΜΕΤΟΧΕΣ
5,25%
ΟΜΟΛΟΓΑ
84,39%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
10,36%
 
100,00%