Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 
Περιγραφή Α/Κ
Επενδυτική πολιτική

1.    Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και η προκύπτουσα επενδυτική πολιτική συναρτάται με τις ανάγκες κάλυψης των εκροών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

2.    Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς, σε κινητές αξίες εσωτερικού. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι ενεργητική και δεν προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη.

3.    Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε μακροχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος και όχι άνω του 10% σε μετοχές.


Ασφαλιστικών Οργανισμών - Ευρωπαικών Ομολόγων
Έναρξη 18/08/2003
Νόμισμα Αναφοράς Euro
Δείκτες Αναφοράς Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 95%- Σύγκριση με JP MORGAN-GREEK GOVERNMENT BOND
Mετοχές ΧΑ 5% - Σύγκριση με Γενικό Δείκτη ΧΑ
Ενεργητικό 280.728.377,77
Καθαρή τιμή 3
Κωδικός Βloomberg HEPEBDD GA
Site www.hpmf.gr
Εταιρία Διαχειρίσεως ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
Εξωτερικοί Διαχειριστές ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
   
*τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο έναρξης του Α/Κ