Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Δελτίο Τύπου
 
24/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FINANCIAL RISK MEASUREMENT, MONITORING and REGULATORY REPORT
   Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών ιδρύθηκε με την Κ2-11870/21.09.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Βασικό αντικείμενο της εταιρείας, είναι η ενεργητική διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις διατάξεις περί σύστασης και λειτουργίας Ανώνυμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ν.1902/90, Ν.2076/92 (άρθρο 35) περί ίδρυσης ΑΕΔΑΚ από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ν.2679/99, Υπ. Απόφαση  78548/Β/105/92, Ν.3283/2004, Ν. 3586/2007).
  Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
05/03/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση Γενικής..
29/02/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση εκδήλωσης..
28/03/2023 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση στην 22η Τακτική..