Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Επενδυτικές Επιτροπές και Εξωτερικοί Διαχειριστές
Επενδυτικές Επιτροπές

Οι επενδυτικές επιτροπές της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών όπως προβλέπεται με τo ΦΕΚ 758 31/12/1992 είναι δύο. Για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγκροτείται εξαμελής Εκτελεστική επιτροπή επενδύσεων με σκοπό την χάραξη της μακροχρόνιας επενδυτικής πολιτικής.
 
Αναλυτικότερα σκοπός και των δύο επιτροπών επενδύσεων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών είναι η διάρθρωση των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρία, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα
και τον στρατηγικό στόχο της εταιρίας για συνετή διαχείριση καθώς και τον περιορισμό του ρίσκου όσον αφορά τις επενδύσεις των κεφαλαίων των μεριδιούχων μας.
 
Υπεύθυνη για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής είναι η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Επιτροπή Επενδύσεων Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η επιτροπή επενδύσεων του Μικτού Α/Κ συστήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9/06.02.01 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ένα συλλογικό όργανο με σκοπό την υποστήριξη του έργου του Δ.Σ. σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Α/Κ που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η επενδυτική πολιτική του Μικτού Α/Κ καθορίζεται από την Επιτροπή Επενδύσεων. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα με την παρουσία των Εξωτερικών Διαχειριστών και εξετάζει θέματα σχετικά με την πορεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου του Α/Κ (μηνιαία απόδοση,θέση στην κατάταξη των Α/Κ της ίδιας κατηγορίας). Γίνεται παρουσίαση της επενδυτικής στρατηγικής, της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και διαφόρων στοιχείων για τη μέτρηση του κινδύνου και από τους εξωτερικούς διαχειριστές και σχεδιάζεται η επενδυτική πολιτική τον επόμενο μήνα. Με βάση τα πρακτικά της Επενδυτικής Επιτροπής ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Επιτροπή Επενδύσεων Ομολογιακού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η επιτροπή επενδύσεων συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 34/01.07.2003 για το Ευρωπαικών Ομολόγων και είναι ένα συλλογικό όργανο με σκοπό την υποστήριξη του έργου του Δ.Σ. σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Α/Κ που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ..
 
Η επενδυτική πολιτική του Ομολογιακού Α/Κ καθορίζεται από την Επιτροπή Επενδύσεων. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα με την παρουσία των εξωτερικών διαχειριστών και εξετάζει θέματα σχετικά με την πορεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου του Α/Κ (μηνιαία απόδοση, θέση στην κατάταξη των Α/Κ της ίδιας κατηγορίας, έλεγχος χαρτοφυλακίου σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο ορίων του). Γίνεται παρουσίαση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου από τους εξωτερικούς διαχειριστές και συζήτηση των μελλοντικών τους στρατηγικών σύμφωνα με τη διαμόρφωση της χρηματαγοράς το μελλοντικό διάστημα καθώς και σχεδιάζεται η επενδυτική πολιτική του επόμενου μήνα.
 

Εξωτερικοί Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών

  • Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ
  • Alpha Trust Asset Management ΑΕΔΑΚΟΕΕ
  • Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ
  • Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Επενδυτικές Επιτροπές του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ομολογιακού Ευρωπαϊκών Χωρών.
 
Πρόεδρος: κ. Ξυδώνας Παναγιώτης
Μέλη: κ. Λιναράς Διονύσης
κ. Πουφινάς Θωμάς
κ. Φωτεινόπουλος Κωνσταντίνος
κ. Στυλιανίδης Στέλιος
κ. Χαντζαρίδης Θεμιστοκλής (και γραμματέας)
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
13/05/2024 Δελτίο τύπου // ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ..
05/03/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση Γενικής..
29/02/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση εκδήλωσης..