Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 
Δείκτες Εξόδων
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ *
 
2006 2007 2008 2009
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0,16419% 0,16137% 0,16135% 0,1614%
       
2010 2011    
0,1617% 0,1621%    
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ *
 
2006 2007 2008 2009
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 317,82% 192,90% 148,64% 90,75%
       
2010 2011    
93,74% 61,45%    

* ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 8/335/6.4.2005 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ