Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 
Περιγραφή Α/Κ
Επενδυτική πολιτική

1.    Ο σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και η προκύπτουσα επενδυτική πολιτική συναρτάται με τις ανάγκες κάλυψης των εκροών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

2.    Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς, σε κινητές αξίες εξωτερικού. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι ενεργητική και δεν προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη.

3.    Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε μακροχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος και όχι άνω του 10% σε μετοχές.Ασφαλιστικών Οργανισμών - Ευρωπαικών Ομολόγων
Έναρξη 18/08/2003
Νόμισμα Αναφοράς Euro
Δείκτες Αναφοράς Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 30%- Σύγκριση με MERRILL LYNCH-GREEK GOVERNMENT BONDS (GOGR)
ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 70% - Σύγκριση με
MERRILL LYNCH EUROPEAN GOVERNMENT BONDS (EGOO)
Ενεργητικό 280.728.377,77
Καθαρή τιμή 3
Κωδικός Βloomberg HEPEBDD GA
Site www.hpmf.gr
Εταιρία Διαχειρίσεως ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
Εξωτερικοί Διαχειριστές

ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
E
ΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θεματοφύλακας Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
   
*τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο έναρξης του Α/Κ