Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Εξοδα Α/Κ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ *
 
2006 2007 2008 2009
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,25211% 0,25113% 0,2507% 0,2517%
       
2010 2011    
0,2502% 0,2506%    

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ *
 
2006 2007 2008 2009
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 169,46% 38,88% 32,46% 57,783%
       
2010 2011    
63,01% 20,57%    

* ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 8/335/6.4.2005 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ