Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Εταιρική Διακυβέρνηση
Εταιρική Διακυβέρνηση Νόμος 3016 ( Φ.Ε.Κ 110 Α’ /17-05-2002)

Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται ο έλεγχος μιας επιχείρησης.
 
Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο που έχουν δομηθεί τα συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης κινδύνων, αναφέρεται στο πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των τριών πυλώνων της σύγχρονης επιχείρησης δηλ των μετόχων, των διευθυντικών στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου.
 
Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών έχει υιοθετήσει το πλαίσιο της εταιρικής της διακυβέρνησης το οποίο στοιχειοθετείται με βάση τους διεθνείς κώδικες και πρακτικές.
 
Ειδικότερα, το σύνολο των αρχών μας περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση της εταιρίας σε θέματα:
  • Διαφάνειας, ακεραιότητας και υπευθυνότητας
  • Προάσπισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μετόχων
  •  Έγκαιρης και επαρκούς παροχής πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
  •  Δημιουργίας οργάνων διοίκησης με σαφείς ρόλους και διοικητικές αρμοδιότητες
 
Με το ανωτέρω πλαίσιο αρχών και διαδικασιών η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών προσδοκά να καταστεί η πιο ανταγωνιστική εταιρία στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων διατηρώντας σταθερές τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας που έχει κτίσει με τους μετόχους της από την αρχή της ίδρυσης της έως σήμερα.
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
14/03/2023 Δελτίο τύπου // ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΔΑΚ
27/02/2023 Δελτίο τύπου // Financial Risk Measurement and Monitoring..
29/11/2022 Δελτίο τύπου // ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ..