Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Επενδυτικές Επιτροπές και Εξωτερικοί Διαχειριστές

Η επιτροπή επενδύσεων είναι ένα συλλογικό όργανο με σκοπό την υποστήριξη του έργου του Δ.Σ. σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Α/Κ που διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ

Σκοπός της επιτροπής επενδύσεων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών είναι η διάρθρωση των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρία, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και τον στρατηγικό στόχο της εταιρίας για συνετή διαχείριση καθώς και τον περιορισμό του ρίσκου όσον αφορά τις επενδύσεις των κεφαλαίων των μεριδιούχων.
Υπεύθυνη για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής είναι η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα με την παρουσία των Εξωτερικών Διαχειριστών και εξετάζει θέματα σχετικά με την πορεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου του Α/Κ (μηνιαία απόδοση, θέση στην κατάταξη των Α/Κ της ίδιας κατηγορίας). Γίνεται παρουσίαση της επενδυτικής στρατηγικής, της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και διαφόρων στοιχείων για τη μέτρηση του κινδύνου και από τους εξωτερικούς διαχειριστές και σχεδιάζεται η επενδυτική πολιτική τον επόμενο μήνα. Με βάση τα πρακτικά της Επενδυτικής Επιτροπής ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου


Εξωτερικοί Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών

  • Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ..
  • Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • ΑΛΦΑ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Ευρωπαϊκή Πίστη Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.


Επενδυτικές Επιτροπές του Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ομολογιακού Ξένων Ευρωπαϊκών Χωρών 

Πρόεδρος :  κ.  Διονύσης Λιναράς

Μέλη : κ.  Θωμάς Πουφινάς

            κ.  Χρήστο Νούνη

            κ.  Άγγελος Κωστής     

            κ.  Διονύσης Καπερώνης
      

            κ.  Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης
 
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
14/11/2017 Δελτίο τύπου // ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ..
13/10/2017 Δελτίο τύπου // Υποβολή Προσφορών Β'φάσης..
13/10/2017 Δελτίο τύπου // ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ..